ข้อสอบจำลองHSKฉบับจริงทั้งหมด

รวมข้อสอบHSKปีที่ผ่านมาทั้งหมด สอบด้วยระบบจำลองการสอบ

โหมดฝึกซ้อม

เรียนรู้ภาษาจีนจากการฝึกซ้อมทำข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ

ชุดข้อสอบ

รูปแบบการฝึกซ้อมด้วยการทำข้อสอบHSKปีที่ผ่านๆมา

โหมดสุ่ม

ระบบสุ่มเลือกข้อสอบ HSK ปีที่ผ่านๆมา

ชั้นเรียนเสมือนจริง

เข้าร่วมชั้นเรียนภาษาจีนเสมือนจริงเพื่อฟังการแนะแนวเพิ่มเติม

การบ้าน

คุณสามารถเรียกดูและทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนได้

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน

ครูผู้สอนสามารถเรียกดูข้อสอบและแบบฝึกหัดที่คุณเคยทำทั้งหมดได้

ดูคำอธิบายเพิ่มเติม

คุณสามารถเรียกดูงาน การสอบ และแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการประเมินของครูผู้สอนได้

ทดลองใช้ทันที

ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งนาทีในการลงทะเบียน มาร่วมเรียนภาษาจีนกับทางศูนย์ฯกันเถอะ